Corul EVLOGHIA la sarbatoarea bisericii Palatului Cotroceni

October 9, 2015  |  No Comments  |  by George  |  La Strană

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a sfințit astăzi, 07 octombrie 2015, catapeteasma Bisericii din incinta Palatului Cotroceni din Capitală în prezenţa Preşedintelui României, Domnul Klaus Werner Iohannis.

Evenimentul a avut loc cu prilejul sărbătoririi ocrotitorilor spirituali, Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, care sunt cinstiți astăzi în Biserica Ortodoxă Română.

FullSizeRender(1)

La invitatia Administratiei Patriarhale si a Pcuv. Pr. Arhimandrit Irineu Dogaru, Corul Bizantin EVLOGHIA aflat sub conducerea Pr. Marius Militaru a dat raspunsurile la strana in cadrul sfintei liturghii arhieresti si a slujbei de sfintire.

În cuvântul de învățătură rostit după slujba de sfinţire, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat importanța iconostasului în slujbele Bisericii, din care redăm un fragment (Cuvântul integral poate fi citit aici).

„Sfinţirea noului iconostas sau a noii catapetesme a bisericii Palatului Cotroceni, monument reprezentativ pentru cultura, spiritualitatea şi civilizaţia medievală românească, este un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat, cu o semnificaţie spirituală şi o binecuvântare harică deosebită.

Memorial al istoriei mântuirii şi vedere profetică, anticipată, a Împărăţiei Cerurilor, iconostasul ortodox, numit şi catapeteasmă sau tâmplă, nu este un simplu perete despărţitor între altar şi naos, sau un element decorativ, artistic, ci are un profund sens liturgic şi teologic. Întreaga istorie a mântuirii lumii este rezumată în iconostas, care simbolizează venirea Împărăţiei lui Dumnezeu spre oameni, pentru ca oamenii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Noua catapeteasmă a bisericii Palatului Cotroceni a fost realizată în detaliu, ea fiind o copie fidelă după catapeteasma originală, expusă în prezent la Muzeul Naţional de Artă al României, atât în ceea ce priveşte suportul şi elementele decorative din lemn, cât şi pictarea icoanelor. Bogăţia ornamentelor şi frumuseţea detaliilor realizate în această dantelărie în lemn a dobândit prin aurire o strălucire de lumină lină, încadrând icoanele actuale, realizate, de asemenea, după imaginea vechilor icoane, într-un cadru maiestuos şi tainic, solemn şi profetic”, a subliniat Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Preşedintelui României o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos.

În continuare, Președintele României a mulțumit Preafericirii Sale pentru onoarea de a fi prezent în biserica Palatului Cotroceni.

„Astăzi este sărbătoare pentru biserica Palatului Cotroceni, iar prezenţa Preafericirii Voastre ne onorează și face să fie o mai mare sărbătoare. Vă mulţumesc pentru prezenţă, pentru această sfinţire care finalizează reconstrucţia acestei frumoase biserici din Palatul Cotroceni. Vă mulţumesc de asemenea în numele echipei mele şi nu greşesc dacă vă mulţumesc şi în numele credincioşilor care astăzi au venit aici în număr foarte mare”, a spus Excelenţa Sa, Domnul Klaus Werner Iohannis.

La final, Patriarhul României a oferit mai multe distincţii. Preafericirea Sa a conferit Diploma Omagială Sfântul Ioan Gură de Aur cu medalie Elenei Murariu, pictorul catapetesmei, familiei Valentin şi Diana Herea, precum şi familiei Dr. Cătălin şi Monica Cârstoiu. Părintelui Arhimandrit Irineu Dogaru, parohul lăcaşului de cult, i-a dăruit mai multe volume apărute la Editurile Patriarhiei Române. La rândul său, Arhim. Irineu Dogaru a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o icoană cu chipul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah.

Slujba de sfinţire a fost precedată de Sfânta Liturghie care a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Slujbe, Preasfinţia Sa a hirotonit întru Preot pe Diac. Cornel Enache, reporter la Radio TRINITAS, şi întru Diacon pe tânărul teolog Gheorghe Anghel, secretar la Agenţia de ştiri Basilica a Patriarhiei Române.

 

Corul EVLOGHIA alaturi de Patriarhul Romaniei

September 14, 2015  |  No Comments  |  by George  |  Uncategorized
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit sâmbătă, 12 septembrie 2015, Cantina socială Sfânta Parascheva din Protopopiatul Sector 5 Capitală. Aşezământul social se află în incinta Parohiei Tuturor Sfinţilor Români din Sectorul 5 al Bucureştiului, Aleea Sălaj nr. 4A.
Corul bizantin misionar condus de pc pr Marius Militaru a dat raspunsurile la strana in urma invitatiei primite din partea Protoieriei 5 Capitala si a pc pr paroh Cornel Ilie.
 
La eveniment au fost prezenţi şi: Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, părintele Aurel Mihai, Vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părintele Ionuţ Iordăchescu, Consilier Eparhial în cadrul Sectorului social-filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, părintele Vasile Dumitru, protoiereul Protopopiatului Sector 5 Capitală, părintele paroh Costel Ilie de la Biserica Tuturor Sfinţilor Români, preoţi şi diaconi.
 
A patra cantină sfinţită anul acesta în Bucureşti are ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În viitorul apropiat va mai urma inaugurarea a două instituţii sociale de acest tip, aşezăminte care se vor afla sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla (în cadrul Protoieriei Sector 1 Capitală), respectiv a Sfintei Muceniţe Filofteea de la Curtea de Argeş (în cadrul Protoieriei Sector 4 Capitală).
 
În cuvântul său, Patriarhul României a arătat că aceste instituţii social-filantropice sunt puse sub ocrotirea unor sfinţi milostivi care sunt pilde, exemple de lumină în arătarea iubirii milostive a lui Dumnezeu prin milostenia săvârşită faţă de cei săraci, de cei aflaţi în dificultate.
 
Prin ajutorarea săracilor, cei bogaţi sunt ajutaţi să devină milostivi asemenea lui Dumnezeu cel Milostiv
 
De asemenea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat faptul că cei înstăriţi, prin acte de milostenie, devin asemenea lui Dumnezeu cel Milostiv.
 
„Această conlucrare pentru ajutorarea săracilor nu este doar o binefacere pentru cei săraci, ci este şi o binefacere pentru cei mai înstăriţi, pentru că dăruind din bunul lor altora aceştia se aseamănă cu Dumnezeu cel Milostiv care revarsă ploaia Sa peste oameni, «şi peste cei buni», spune Sfânta Evanghelie, «şi peste cei răi». Adică nu-i judecă înainte de a le oferi daruri. Celor care au nevoie de daruri Dumnezeu le trimite ca rod al milostivirii Lui, nu ca merit al celor care cer darurile. Deci, prin lucrarea aceasta de ajutorare a altora nu sunt ajutaţi numai cei săraci, ci şi cei bogaţi sunt ajutaţi să devină milostivi, să devină darnici, să fie asemenea lui Dumnezeu cel Milostiv”.
 
Făcând referire la activităţile social-filantropice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că, aşa după cum ne arată Mântuitorul Iisus Hristos, mai mare este bucuria atunci când dăruieşti, decât atunci când primeşti, deoarece prin actul dăruirii ieşi din închisoare egoismului sufletului, te luminezi şi te umanizezi.
 
„Omul darnic este un om liber, omul zgârcit nu este liber, ci este prizonier al propriului egoism. De aceea, lucrarea aceasta nu este o simplă lucrare social alimentară, ci este o lucrare duhovnicească chiar şi atunci când folosim materia. Modul în care folosim materia este o lucrare duhovnicească. Pentru că ne rugăm împreună trebuie împreună să şi lucrăm, să ajutăm comunitatea”, a mai precizat Preafericirea Sa.
Îndată după Liturghie celebrăm, prin fapte concrete de milostenie, iubirea faţă de semenii noştri.
 
Patriarhul României a vorbit celor prezenţi şi despre filantropia din biserica primelor veacuri, când, după Sfânta Liturghie, se binecuvântau hainele şi alimentele aduse de credincioşi pentru cei săraci şi bolnavi.
 
„După Liturghie se arăta filantropia, iubirea frăţească faţă de aproapele aflat în dificultate. Pentru că în Liturghie am celebrat iubirea milostivă a lui Dumnezeu faţă de umanitate, îndată după Liturghie celebrăm, prin fapte concrete de milostenie, iubirea noastră faţă de semenii noştri, aşa cum am învăţat din iubirea milostivă a lui Hristos care a hrănit pe cei flămânzi, a vindecat pe cei bolnavi, a ridicat pe cei căzuţi şi a restabilit omul în demnitatea sa de fiinţă care comunică cu Dumnezeu şi cu semenii”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
 
Preafericirea Sa a amintit şi de instituţiile de binefacere organizate de Sfântul Vasile cel Mare.
 
„Mai târziu această milostenie spontană legată de Sfânta Liturghie s-a concretizat în instituţii de binefacere. Exemplul cel mai elocvent este Sfântul Vasile cel Mare care, lângă oraşul Cezareea Capadociei, a construit un alt orăşel, şi anume o biserică în centru, case pentru copii orfani, pentru bătrâni, pentru bolnavi şi pentru medicii care îi îngrijeau, precum şi case pentru călători. Acest ansamblu social filantropic a fost numit mai târziu «Vasiliada». După modelul Sfântului Vasile s-au dezvoltat mai târziu instituţiile filantropice sau de caritate, atât în Biserica Răsăriteană cât şi în Biserica Apuseană. Mai târziu statele moderne au preluat opera social filantropică, dar ea are origine creştină”, a mai adăugat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
 
La final, Patriarhul României a oferit, în semn de preţuire, mai multe distincţii persoanelor care s-au implicat în finalizarea lucrărilor de amenajare şi dotare a cantinei sociale, precum şi în asigurarea resurselor financiare pentru susţinerea activităţii acestui aşezământ.
 
Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Bisericii şi pentru merite deosebite, părintele consilier Ionuţ Iordăchescu a fost ridicat la rangul de iconom-stavrofor.
 
Părintele paroh Cornel Ilie de la Biserica Tuturor Sfinţilor Români a primit Ordinul Sanctus Stephanus Magnus. De asemenea, domnul deputat Nicolae Păun, domnul Dan Iulian Croitoru, Viceprimarul Sectorului 5, şi domnul Dan Cliseru, Director general al SC Edil Construct SRL, au primit Diploma şi medalia Omagială Sfântul Ioan Gură de Aur.
 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit pentru aşezământul social sfinţit astăzi o icoană cu chipul Maicii Domnului.
 
După slujba de sfinţire a fost vizitat şantierul viitoarei biserici a parohiei Tuturor Sfinţilor Români.
 
Cantina socială Sfânta Parascheva se află în incinta Parohiei cu hramul Tuturor Sfinţilor Români. Astfel, în cadrul acestui aşezământ, Protoieria Sector 5, prin Asociaţia Diaconia, va oferi servicii sociale acreditate, beneficiarii fiind persoane din Sectorul 5 al Capitalei aflate în nevoie socială.
 .

EVLOGHIA – Anixandare

July 14, 2015  |  No Comments  |  by George  |  Media

EVLOGHIA – Praznicul Sfintilor Apostoli

July 1, 2015  |  No Comments  |  by George  |  La Strană, Noutăți

Unul dintre locașurile de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor care și-a sărbătorit hramul este Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din Parohia prahoveană Bordenii Mici.

Tot de hram, biserica recent construită a fost binecuvântată. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhala.

In urma invitatiei PC Pr Paroh Grigore Mesteroaie membrii Corului Bizantin EVLOGHIA au participat la aceasta sarbatoare a comunitatii, dand raspunsurile la strana.

image9

Ierarhul a săvârşit și Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în locaşul de cult, informează TRINITAS TV.

Biserica a fost ridicată din temelie, în perioada 1994-2015, cu sprijinul autorităţilor locale, al enoriaşilor, și al unor oameni de bine.

image5

Pe lângă preoții din parohiile învecinate, la slujbe au participat numeroşi credincioşi din localitate şi din împrejurimi, care, potrivit tradiţiei, s-au închinat și în Sfântul Altar.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară şi administrativă desfăşurată în comunitate, preotul paroh a fost primit rangul de iconom. De asemenea, numeroși credincioși implicați în ridicarea acestui locaș de cult au primit diferite distincții bisericești.

image8

EVLOGHIA – Hramul manastirii Caldarusani

June 24, 2015  |  No Comments  |  by George  |  Noutăți, Sărbători

Biserica Ortodoxă Română l-a pomenit lunea aceasta pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești. Cu acest prilej, Mănăstirea Căldărușani, din județul Ilfov, a fost un adevărat loc de pelerinaj pentru credincioșii care au venit în număr mare să se închine la moaștele Sfântului Ierarh găzduite de așezământul monahal. În mijlocul acestora s-a aflat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

image2

La invitatia Pcuv. Pr. Staret Arhim. Lavrentie Gata, corul bizantin EVLOGHIA a dat raspunsurile la strana in cadrul slujbei privegherii si a sfintei Liturghii arhieresti.

FullSizeRender

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Timotei Prahoveanul le-a vorbit credincioșilor prezenți despre modelul de rugăciune și de închinare a vieții lui Dumnezeu pe care Sfântul Grigorie Dascălul l-a oferit.

image3

„Sfântul pomenit astăzi s-a născut în București, ceea ce ne arată că și în marile cetăți se pot naște oameni care devin sfinți. Orașele aglomerate par a fi locuri care nu-i ajută pe oameni să se apropie de Dumnezeu, dar viața Sfântului Grigorie Dascălul, viața Sfântului Calinic de la Cernica și a altor sfinți care au odrăslit în mijlocul marilor cetăți, cum este Bucureștiul sau Constantinopolul, ne arată că de oriunde Dumnezeu Își cheamă oamenii aleși, prietenii Săi”, a spus PS Timotei. Ierarhul a remarcat că Sfântul Grigorie se bucură de la an la an de o cinstire mai intensă din partea credincioșilor, în special a celor din Ilfov, care îi citesc viața, îi păstrează amintirea faptelor și îi înalță rugăciuni.

image4

„Din viața Sfântului Ierarh Grigorie aflăm că este primul dintre mitropoliții Țării Românești care s-a numit Dascălul, adică învățat, iubitor de înțelepciune de carte, dar mai presus de toate iubitor de Dumnezeu. Avem multe de învățat de la acest părinte și păstor de suflete, mai ales noi, slujitorii Sfintelor Altare. La o distanță de aproape 200 de ani de viețuirea sa aleasă și bineplăcută lui Dumnezeu, deși marcată de umilințe, exiluri și prigoane, trebuie să ne aducem aminte de dragostea fără margini pe care a avut-o față de Mântuitorul Iisus Hristos, dragoste care i-a fost răsplătită de Domnul prin chemarea sa la slujirea arhieriei, dragoste care la vremea tinereților s-a concretizat în numeroase traduceri din limba greacă”, a explicat Preasfinția Sa. De asemenea, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre legătura specială pe care sfântul o are cu Mănăstirea Căldărușani, unde, deși a stat foarte puțin în timpul vieții pământești, este locul de odihnă pentru sfintele sale moaște.

image7 image8

„Toate faptele sale știute și neștiute i-au împodobit sufletul cu o lumină care i-a înconjurat întreaga sa viață, dar mai ales către sfârșit, când dobândise și darul facerii de minuni, precum și darul bunătății inimii, un dar rar atunci, ca și acum. Când a fost scos din mormântul său din preajma Catedralei Mitropolitane din București, la 7 ani după trecerea la cele veșnice, a fost adus la Mănăstirea Căldărușani, unde era gropniță, loc special unde se păstrau osemintele marilor ierarhi și domnitori cu viață aleasă. Pe craniul său cineva a scris atunci că Mitropolitul Grigorie Dascălul era învățat și a condus Mitropolia Țării Românești vreme de 11 ani, în câteva cuvinte s-a amintit esențialul din viața sa, faptul că a fost în exil și a făcut mult bine”, a spus Preasfințitul Timotei Prahoveanul.

FullSizeRender_1

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Adrian Ionuț Gomoescu pe seama Parohiei Popești II din Protopopiatul Vălenii de Munte. Ca în fiecare an, de sărbătoarea Sfântului Grigorie Dascălul, au fost prezenți numeroși preoți din Protopopiatul Ilfov Nord.

Ctitorie a domnitorului Matei Basarab, Mănăstirea Căldărușani este unul dintre așezămintele monahale reprezentative al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

EVLOGHIA – Slujba de sfintire in parohia Petru Rares

June 15, 2015  |  No Comments  |  by George  |  La Strană, Noutăți, Sărbători

La 14 iunie 2015, Biserica Ortodoxă s-a aflat în Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinţilor Români), ocazie cu care Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor Parohiei Petru Rareş din Protopopiatul Giurgiu.

image13 image6

Membrii Corului Bizantin EVLOGHIA au raspuns invitatiei PC Pr Paroh Virgil Cazan si au participat la sarbatoarea acestei comunitati, dand raspunsurile la strana in cadrul sfintei liturghii arhieresti.

image2

Cu acest prilej Preasfinţia Sa a săvârşit slujba de sfinţire a capelei din incinta cimitirului parohial. Sfântul locaş care a fost sfinţit a primit ca ocrotitor pe lângă Sfântul Ierarh Alexandru (hramul istoric) şi pe Sfântul Prooroc Elisei. La finalul slujbei de sfinţire, Chiriarhul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre frumuseţea duhovnicească a momentului sfinţirii unei biserici care este una dintre cele mai impresionante şi mai solemne ierurgii din cadrul cultului ortodox.

image4

În continuare, Preasfinţia Sa, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială “Sf. Ier. Nicolae” din localitatea Petru Rareş. În cadrul slujbei, Preasfinţitul Părinte Episcop Ambrozie a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Cazan Virgil pentru activitatea pastoral-misionară şi administrativă desfăşurată. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre importanţa prezenţei Sfinţilor în Biserică arătând faptul că prin comuniunea cu Sfinţii se realizează, de fapt, comuniunea cu Hristos. De asemenea, a accentuat şi lucrarea deosebită de canonizare a sfinţilor români, realizată de Biserica Ortodoxă Română.

image8

La final, Chiariarhul eparhiei a oferit parohului bisericii din localitatea Petru Rareş, părintelui Cazan Virgil, mai multe cărţi de cult şi o icoană a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, iar doamnei preotese, Valeria Cazan, i-a oferit publicaţii apărute la editura eparhială şi o icoană a Maicii Domnului. De asemenea, cei care au sprijinit construirea capelei “Sf. Ier. Alexandru” şi “Sf. Prooroc Elisei” au primit diplome de vrednicie.

image9

Evenimentul a adunat numeroşi credincioşi care s-au putut închina la părticele din moaştele Sf. M. Mc. Ecaterina şi ale Sf. M. Mc. Gheorghe, aduse de la Catedrala Episcopală din Giurgiu iar la final au primit târnoseală şi icoane.

image11

Înfiinţat la sfârşitul secolului al XIX-lea, satul Petru Rareş a avut dintru început un sfânt locaş de închinăciune pus sub ocrotirea Sf. Ierarh Alexandru. Odată cu trecerea timpului, sătenii vrednici ai satului au zidit o nouă biserică de zid, cea veche, construită din lemn, rămânând de strajă în cimitirul satului. Mistuită de flăcări în anul 2001, biserica din cimitirul satului a fost reconstruită din temelii între anii 2010 – 2013. În anul 2014, sfântul locaş este împodobit cu pictură şi înzestrat cu toate obiectele de cult necesare slujirii.

tml>