Browsed by
Month: January 2010

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi

Sfinţii Trei Ierarhi
Sfinţii Trei Ierarhi

„Pe aceşti trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieştilor învăţături, pe râurile înţelepciunii cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu, pe Marele Vasile şi de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba şi cu cuvintele de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări să-i cinstim; că aceştia Treimii pururea se roagă pentru noi”

În cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Sâmbătă , 30 Ianuarie, se va săvârşi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica ce le poartă hramul din oraşul Videle, jud.Teleorman. La strană, câţiva membri ai Grupului EVLOGHIA invitaţi de PC Părinte Paroh Liviu Zamfir vor da răspunsurile.

Mai jos, vă oferim câteva cuvinte despre aceşti trei Sfinţi ai Ortodoxiei:

Read More Read More

Slujbă de priveghere în cinstea Sfântului Grigorie Teologul

Slujbă de priveghere în cinstea Sfântului Grigorie Teologul

Cu prilejul hramului Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Duminică, 24 Ianuarie, se va săvârşi slujba privegherii în parohia Nucşoara din cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, începând cu orele 17:00. În urma invitaţiei PC Părinte Paroh Cristian Anghel şi a solistului Petre Moise, Părintele dirijor Marius Militaru va participa la slujba privegherii de noapte.

Ca o particularitate a slujbei, solistul Petre Moise va cânta acompaniat de isokratima-un dispozitiv de sunet ce susţine isonarii, putând fi folosit şi in lipsa acestora, redând discret sunetul. Nu poate fi denumită o orgă pentru că are dimensiuni reduse, iar comenzile de schimbare ale isonului sunt foarte simple şi nu necesită o atenţie sporită, stabilirea glasului fiind singura comandă ce trebuie facută. De altfel, un rol în alcătuirea slujbei de priveghere îl va avea canonarhul (în cazul de faţă subsemnatul), care recită fragmente ce urmează a fi cântate.

Îi invităm să ne fie alături pe toţi cei ce au dragostea şi curiozitatea de a participa la această slujbă asemănătoare celor din Sfântul Munte Athos !

George Guneş

Using to search, and be pay to do homework sure to look past the first page of results
Grupul EVLOGHIA si Psaltii Catedralei Patriarhale – Doamne strigat-am

Grupul EVLOGHIA si Psaltii Catedralei Patriarhale – Doamne strigat-am

Research: search engines, metasearch engines, writemyessay4me.org/ and web directories?
Slujbă a tunderii în monahism la Mănăstirea Sfântul Ioan Rusul

Slujbă a tunderii în monahism la Mănăstirea Sfântul Ioan Rusul

Ca pildă a ocrotirii necontenite a Sfântului Ioan Rusul, Grupul EVLOGHIA a primit din partea PC Părinte Stareţ Macarie Şotârcă, invitaţia de a fi prezenţi la prima Sfântă Liturghie după obţinerea înaltei binecuvantări arhiereşti, chiar la mănăstirea ce poartă numele Sfântului.

Răspunsurile la strană vor fi date de către Grupul EVLOGHITOS – un număr de psalţi selectat şi condus de PC Diacon Marius Militaru, parte integrantă a Grupului EVLOGHIA, ce va participa de fiecare dată sub îndrumarea Părintelui dirijor la slujbele ocazionate de praznice şi sărbători.

Slujba, ce va avea loc Duminică, 17 Ianuarie, va fi oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi din cuprinsul întregii eparhii. În cadrul Sfintei Liturghii, se va săvârşi tunderea în monahism a fratelui Simon Izidor, de ziua prăznuirii “părintelui monahismuluir” – Sfântul Antonie cel Mare.

La îndemnul Părintelui Diacon, vă vom oferi câteva fragmente din învăţăturile Sfântului Cuvios Antonie cel Mare:

Read More Read More

Cu voia lui Dumnezeu, avem binecuvântare arhierească !

Cu voia lui Dumnezeu, avem binecuvântare arhierească !

Acum mai bine de un an, când s-a înființat grupul de psalți Sfântul Ioan Rusul, eram câțiva tineri dornici să învățăm și să cântăm muzică bizantină. Nu ne propuneam să scoatem discuri, să ne umplem de faimă. Eram bucuroși că ne simțeam ca într-o mare familie. Între noi domneau un spirit de prietenie și o dragoste de muzică care ne-au legat. Ne bucuram că eram un grup închinat unui sfânt (Sfântul Ioan Rusul, cu ale cărui rugăciuni nădăjduim și acum să sporim), dar ceva lipsea…

Orice lucrare plăcută lui Dumnezeu – și mai ales închinată Lui – se cuvine să aibă binecuvântare. Pentru orice acțiune importantă, omul e bine să ia binecuvântare de la părintele său – trupesc sau duhovnicesc. Cu atât mai mult un grup de muzică psaltică, care acționează ca un reprezentant al Bisericii. Un astfel de grup se cuvine să aibă binecuvântare de la Arhiereu, dacă își dorește să le facă pe toate după rânduială.

Dumnezeu a lucrat în chip tainic și a rânduit ca, pe neașteptate, să primim această binecuvântare, fără să o fi cerut, de la cel dintâi dintre slujitorii Săi – Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În toiul numeroaselor sale activități întru folosul Bisericii, Prea Fericitul Părinte Patriarh a găsit puțină vreme să plece urechea la strană, la cântările noastre, ale nevrednicilor. În înțelepciunea sa – a hotărât să ne ia sub oblăduirea lui, ca grup de psalți misionar al Patriarhiei Române.

Cu supunere și cu bucurie am primit, cu această ocazie, un nou nume, astfel că de acum înainte suntem, cu binecuvântarea Prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, Grupul de Muzică Bizantină EVLOGHIA. Un nucleu de psalți selectat de PC Diacon și dirijor Marius Stelian Militaru va forma de asemenea un grup mai restrâns, cu numele EVLOGHITOS, care va fi trimis ca grup misionar al Patriarhiei Române la slujbe din țară sau din diaspora.

Nădăjduim ca, prin ajutorul lui Dumnezeu și al Sfinților Săi, să nu ne dovedim nevrednici de această cinste și să sporim darul făcut nouă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, întru răspândirea muzicii psaltice și întru slava lui Dumnezeu.

Si acum – glas V

Si acum – glas V

Grupul EVLOGHIA la biserica Domnita Balasa

Grupul EVLOGHIA la biserica Domnita Balasa

Sfantul Grigorie de Nyssa
Sfantul Grigorie de Nyssa

La invitaţia PC Părinte Paroh Ştefan Ababei prilejuită de prăznuirea Sfântului Griogorie de Nyssa, Grupul Sfântul Ioan Rusul va participa la slujba Vecerniei şi la cea a Sfintei Liturghii la biserica Domniţa Bălaşa, acolo unde se găsesc şi moaştele Sfântului.

Some search engines dont allow for https://www.pro-essay-writer.com this feature.