Celebrarea a 100 de ani de slujire

Celebrarea a 100 de ani de slujire

La comemorarea a 100 de ani de slujire neîncetată lui Hristos, comunitatea bisericii cu hramul Sfântul Nicolae din com.Ţigăneşti, a adus slavă şi mulţumire lui Dumnezeu prin săvârşirea slujbei Sfintei Liturghii.

Aceasta a avut loc în Sâmbăta din Săptămâna Luminată, fiind emis un număr limitat de medalii care să marcheze şi să amintească pururi acest eveniment istoric, medalii ce au fost oferite urmaşilor ctitorilor, binefăcătorilor, domnului ministru Nicolae Noica şi oficialităţilor locale.

Am trăit privilegiul de a ni se oferi şi nouă -Grupului EVLOGHIA- una, care la invitaţia PC Părinte Paroh Marius Vişan, am dat răspunsurile la strană în cadrul Sfintei Liturghii.

Urăm şi noi rugăciuni îndelungate întru mulţi şi fericiţi ani!

Search for drug advertising with a search engine, additional hint you will get thousands of.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free MP3 Downloads Descarca de pe YouTube in Mp3 Youtube to Mp3 YouTube Mp3 Download Trilulilu Download YouTube Downloader