Browsed by
Month: February 2014

Duminica Fiului Risipitor

Duminica Fiului Risipitor

       In Duminica a doua pregătitoare pentru Postul Mare, in data de 16.02.2014, in Biserica Ortodoxă se va citi pericopa evanghelică a Fiului Risipitor, pildă care arată tuturor brațele deschise ale lui Dumnezeu pentru primirea celor căzuți in păcate.

IntoarcereaFiuluiRisipitor1

Cîntăreții de strană vor pune rânduială slujbei duminica dimineața astfel:

Aceeași rânduială ca și in duminicile din perioada octoihului, dar cu următoarele deosebiri:

–  După sedelnele din octoih se pune: Polieleu: Robii Domnului urmat de cantarea La râul Babilonului, apoi Binecuvântarile Invierii.

–  După Psalmul 50 se cântă pe glasul 8: Slavă…, Ușile pocăinței…; Și acum…, In cărările mântuirii…; apoi stihul Miluiește-mă Dumnezeule… și stihira glas 6 La mulțimea faptelor mele…

–  Catavasiile din Triod…, După cântarea a 3 a sedealna din Triod, iar după cântarea a 6 a condacul, icosul și sinaxarul tot din Triod.

–  Luminânda Invierii din Octoih, Slavă…, a Triodului…, Și acum… a Născătoare din Triod.

–  La Laude cinci stihiri din Octoih și trei din Triod; Slavă… din Triod; Și acum… Prebinecuvântată ești.

      Cântarea La râul Babilonului reprezintă stihuri alese din Psalmul 136. Acest psalm era cântat de poporul ales, in Vechiul Testament, când erau in captivitatea babilonică și simțeau instrăinarea de Ierusalim, de Templu și de sfințenia acestora. Astăzi este cântat de cei ce s-au instrăinat de legea desăvârșirii a Noului Testament.

      Această psalm se cântă incepând cu Duminica Fiului Risipitor, pentru că această pildă care ne descoperă care este procesul omului de instrăinare din cele ale naturalului său, din cele părintești ale sale și aplecarea spre poftele care nu-i sunt proprii, să aibă calea pregătită spre conștiință, care va fi trezită de această cântare.

      Astfel Părinții Bisericii au rânduit cântarea acestui psalm La râul Babilonului, din această duminică, pentru ca cei ce se pregătesc pentru intrarea in Postul Mare și vor asculta această cântare rugându-se vor avea stare de pocăință descrisă in psalm, și intorcându-se către Tatăl ceresc, prin Taina Spovedaniei, vor fi primiți de El așa cum este descris in pericopa evanghelică a zilei, punându-li-se inel in deget și junghiindu-se pentru ei, și făcându-se bucurie in cer pentru un păcătos care se pocăiește.

      Grupul psaltic Evloghia indeamnă pe toți membrii săi să cânte acest psalm cu toată evlavia, iar cei care se vor ruga in timpul acestei cântări să dobândească pocăință, pentru ca precum este scris să fie primiți de Dumnezeu, când se vor mărturisi către preotul duhovnic, incă când sunt de departe și audă in inimă: ,,Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim;Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.”

Choices as to what they will and wont include https://justbuyessay.com/ in their directories and about how
Inceputul Triodului

Inceputul Triodului

Cultul Bisericii Ortodoxe se imparte, calendaristic, in trei perioade de participare la acesta a credincioșilor. Prima perioadă este cea o octoihului, cea de a două in care ne aflăm anul acesta incepând cu data de 09.02.2014 până pe data de 19.04.2014 este cea a Triodului, iar ultima este perioada Penticostarului.

Incepând cu data de 09.02.2014 in toate Bisericile din Patriarhia Română, și nu numai, s a intrat in perioada Triodului, care are in mijlocul acesteia, ca manifestare principală Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, sau Pătimirile Mântuitorului.

Deschiderea aceasta o prăznuiește Biserica prin Duminica Vameșului și a Fariseului, când in cadrul Sfintei Liturghii se citește pericopa evanghelică de la Luca 18, 10- 14, in care ne sunt prezentate două tipuri de oameni care ne indeamnă la rugăciune și la cum trebuie făcută sau cum nu trebuie făcută aceasta.

Toți cântăreții bisericești, potrivit indemnurilor Sfinților Părinți, Duminica dimineața, la Utrenie, vor păstra aceeași rânduială ca și in duminicile Octoihului, dar cu următoarele schimbări:

–        După Psalmul 50 se cântă, pe glasul 8 Slavă… Usile pocăinței…; Și acum…, In cărările mântuirii…; apoi stihul Miluiește mă Dumnezeule… și stihira glas 6 La mulțimea faptelor mele…

–        După cântarea a 3 a sedealna din triod, iar după cântarea a 6 a condacul, icosul și sinaxarul tot din triod.

–        Luminânda Invierii din Octoih, Slavă… a Triodului…, Și acum… a Născătoare din Triod.

–        La laude patru stihiri din Octoih și patru din Triod; Slavă… din Triod; Și acum… Prebinecuvântată ești.

Por ltimo, el tiempo de la compaa debe ser nicamente utilizada para la productividad y en cualquier momento se utiliza en frivolidades probablemente arruinar o poner su negocio en http://cellspyapps.org/ un gran riesgo