Browsed by
Month: August 2014

Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Cu prilejul marelui praznic al Adormirii Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, biserica Palatului Cotroceni a imbracat haina de sarbatoare. Astfel, in urma invitatiei Administratiei Prezidentiale si a PC Parinte Arhim. Irineu Dogaru, corul bizantin misionar EVLOGHIA al Sfintei Patriarhii Romane a partcipat la slujba hramului.

photo 3_edit

Seara a fost savarsita Slujba Privegherii si cea a Prohodului Maicii Domnului, iar a doua zi Sfanta Liturghie arhiereasca de catre PS Parinte Ieronim Sinaitul – episcop-vicar patriarchal, inconjurat de un ales sobor de preoti si diaconi.

photo 4_edit

Las medidas de seguridad en las empresas son muy importantes en los tiempos actuales, a diferencia de los spyappsinsider.com/ das en que era opcional para monitorear los pcs, y como se realiza principalmente por algunas organizaciones vigilantes
Postul prilej de înnoire a membrilor Bisericii

Postul prilej de înnoire a membrilor Bisericii

      Un vuiet mare, asemenea unui vânt care suflă năprasnic s-a auzit în ziua când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinții Apostoli, făcându-i pe aceștia purtători de Duh Sfânt. La rândul lor, Apostolii au împărţit acest Duh la toată lumea, care prin credință a dorit să participe la acest dar.

      Această sărbătoare, Pogorârea Duhului Sfânt, are o importantă maximă, deoarece ea reprezintă trecerea lucrării lui Hristos la toţi oamenii, prin Duhul Sfânt.

      Primul pas care se face pentru a te împăca cu Dumnezeu Tatăl este primirea Botezului, care se poate traduce și prin intrarea în Trupul tainic al lui Hristos, adică a devenii membru purtător de Duh Sfânt.

      Dacă Botezul este primul pas în drumul către Dumnezeu, toate celelalte Sfinte Taine, reprezintă alți pași spre Dumnezeu. De asemenea și postul este unul din factorii care determină aproprierea de Dumnezeu în calitate de fii, sau de purtătorii ai Duhului Sfânt.

     Aflându–ne chiar în mijlocul Postului Adormirii Maicii Domnului, ne vom atrage atenția asupra faptului că, odată botezați suntem membrii ai bisericii, adică suntem o bucățică din Biserica Creștină, care în această perioadă este chemată să se curățească, prin Taina Spovedaniei și să se reînnoiască în Duhul lui Hristos, prin Taina Sfintei Împărtăşanii.

      Astfel că înainte de a face afirmații despre Biserică, fie negative, fie pozitive, trebuie să ne gândim că, fiecare este o bucățică din această Biserică, și simplu spus ce am făcut eu în acest post ca membru al Bisericii? Înainte de a spune că Biserica este așa…, ori de ce nu este altfel.., trebuie să ridicăm, cu responsabilitate, întrebarea: ce am făcut eu, ca membru al Bisericii Ortodoxe, adică ca reprezentant al acesteia, în timpul postului Adormirii Maicii Domnului?

    Ce fel de verigă sunt eu din acest lanț care duce la cer, care se numește Biserica lui Hristos?

Le da un buen anlisis de http://www.besttrackingapps.com/ cmo su personal pasan sus horas de trabajo en el equipo
Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului

post

            “Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu  Născătoarei. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.”

       În luna în care soarele parcă dogorește toată făptura, o dulce vestire cheamă la înălțare spirituală, vocea Maicii Domnului, care cheamă la pregătire, curățire și mulțumire.

       Vorbind despre istoria acestui post, închinat celeia care i-a împrumutat trup omenesc ziditorului a toate, vom merge cu gândul în jurul anului 431, la sinodul al III-lea Ecumenic, atunci când s-a restabilit adevărul cu privire la numirea Maicii Domnului de „Theotokos“, adică „Născătoare de Dumnezeu“. Cu această ocazie s-a stabilit ca în perioada 1 august – 15 august a fiecărui an, întreaga lume creștină să se pregătească pentru sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului prin postire.

      Acesta este ultimul post din anul bisericesc, care pregătește spiritual, și sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni (16 aug), având in vedere că anul 2014 este an comemorativ brâncovenesc.

      Născătoarea de Dumnezeu, Maria, a purtat suferințele nașterii, a îndurat văzându-și Fiul judecat și batjocorit de cei fărădelege, a răbdat sabia care i-a străpuns inima când Acesta a fost răstignit, toate pentru a noastră mântuire, care se lucrează și prin post. De aceea să nu nesocotim acest post care poate duce la mântuirea dăruită de Hristos pe Cruce.

      Să ne rugăm Maicii Domnului să ne dea ajutor în acest răstimp al postului, să ne întărească în credință, în rugăciune stăruitoare și în lucrarea faptelor celor bune spre îmbogățirea sufletelor noastre.

More familiar with im than great post to read most of my fellow faculty members