Browsed by
Month: November 2014

Inceputului Postului – Inceput al disciplinei

Inceputului Postului – Inceput al disciplinei

   Incepând cu data de 15 noiembrie a fiecărui an incepe Postul Crăciunului, sau Postul pentru pregătirea sufletului pentru a-L primii in curație, pe Cel curat, Pe Cel fără de păcat.

     Postul s-ar putea traduce in cuvinte mai multe ca fiind perioada de analiză a conștiinței, pe de o parte, iar pe de altă parte perioada de pregătire spirituală, lasând la o parte pe cele materiale, cu care se ocupă trupul pentru nevoile sale,  preocupându-ne mai mult de cele spirituale, cu care se ocupă sufletul.

      Având in minte aceste doua șabloane, analizarea conștiintei și punerea pe plan secundar a multitudinii de griji pământești, ne propune să plecăm in căutarea pruncului Iisus.

      Propun pentru acest drum o pilda din Evanghelia Apostolului Luca:

„A zis către ei pilda aceasta: … care femeie, având zece drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumina şi nu mătură casa şi nu caută cu grijă până ce o găseşte? ” Luca 15, 8

      De o importanță maximă, in timpul oricărui post și nu numai, este discipina. In pilda de mai sus este vorba despre o femeie care iși pierde drahma și ce face ca să o găsească, sau, putem spune despre oricine care și-a pierdut, sau nu, o virtute, o frumusețe sufletească și ce face in timpul Postului Crăciunului ca să o găsească. Propun pentru această exemplificare un tabel:

Pilda din Luca 15, 8

Realitatea din viața noastră

 

pierderea unei drahme

„… care femeie, având zece drahme, dacă pierde o drahmă…

pierderea:-          respectului față de soț(ie)

copil – părinte

–          unei virtuți

–          canonului dat de duhovnic

–          neglijarea rugăciunilor de dimineață și de seară etc.

trezirea din somnul păcatului

„… aprinde lumina…”

–          lămurirea cauzei care conduce la dezordine-          clarificarea responsabilitații uitate

 

hotărârea de a renunța la păcat și

căutarea virtuții

„…şi nu mătură casa şi nu caută cu grijă până ce o găseşte.”

–          renunțarea la păcat prin inlăturea cauzei care reprezintă inceput pentru acesta-          restabilirea ordinii in locul unde este dezordinea păcatului

–          inlocuirea certurilor și a vorbelor urâte cu compasiune și cuvinte incurajatoare

–          convertirea timpului care nu aduce nici un rod intr-un timp care va rămâne in veșnicie

 

     Așadar începutul postului este un inceput al disciplinei, atât trupești cât și sufletești. O viață dezordonată nu poate fi o viață trăită in virtute. Să ne propunem ca Postul Crăciunului să fie timpul in care fiecare își pune in ordine prioritățile cele cu adevărat importante.

Chapter look through this company two, understanding and using the library

Sarbatoarea Sfintilor Ingeri

Sarbatoarea Sfintilor Ingeri

Arhanghelii-Mihail-si-Gavriil-Iisus-Hristos-icoana

      In prima carte din Biblie, in capitolul 1 versetul 1, ni se prezintă sumar, crearea cerului, adică a lumii nevăzute, și crearea pământului, adică a lumii văzute. Potrivit tot Sfintei Scripturi, îngerii au fost creați înaintea lumii văzute „Când s-au făcut stelele lăudatu-M-au cu glas mare toţi îngerii Mei” (Iov 38. 7). Sfântul Ioan Damaschin afirmă că lumea spirituală a fost creată înainte lumii văzute spunând: „Se şi cădea să fie făcută mai întâi firea raţională, după aceea cea simţuală şi la urmă cea mixtă, adică omul”.

     O parte din acțiunile lor, adică doar cele pe care le cunoaștem noi pot fi prezentate astfel:

–        Ei Îl laudă pe Dumnezeu (Psalmul 148:1,2; Isaia 6:3).

–        Se închină lui Dumnezeu (Evrei 1:6; Apocalipsa 5:8-13).

–        Ei sunt încântaţi de lucrările lui Dumnezeu (Iov 38:6-7).

–        Ei Îl slujesc pe Dumnezeu (Psalmul 103:20; Apocalipsa 22:9).

–        Ei vin înaintea lui Dumnezeu (Iov 1:6; 2:1).

–        Ei sunt cei de care Dumnezeu se foloseşte pentru punerea în aplicare a judecăţilor lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:1; 8:2).

–        Aduc cu ei răspunsuri la unele rugăciuni (Faptele Apostolilor 12:5-10).

–        Ajută la întoarcerea oamenilor către Hristos (Faptele Apostolilor 8:26; 10:3).

–        Ei văd felul cum creştinii se organizează, slujesc şi suferă (1 Corinteni 4:9; 11:10; Efeseni 3:10; 1 Petru 1:12).

–        Ei aduc încurajare în vremuri cu pericole (Faptele Apostolilor 27:23,24).

–         Ei au grijă de cei drepţi la momentul morţii (Luca 16:22).

      Ierarhia îngereasca se împarte în 9 cete, fiecare ceată având 3 triade. Mai marii acestor cete sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil. Mai marele voievod Mihail este reprezentat în iconografie ca un ostaș, cu sabie și scut, iar voievodul Gavriil îl vedem cu un toiag și o cruce în mână.

      Îngerii buni conlucrând cu Harul dumnezeiesc s-au statornicit, s-au întărit în voința divină. Astfel că aceștia nu mai pot cădea din starea lor, deoarece voința lor este asemenea voinței lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu dorește ca aceștia să cadă din sfințenie, ci să și-o păstreze bucurându-se în veci în Împărăția lui Dumnezeu.

While you might conduct some primary research, its http://writemypaper4me.org/ a