Corul EVLOGHIA – Hramul Sfântului Andrei în Drumul Taberii, București

Corul EVLOGHIA – Hramul Sfântului Andrei în Drumul Taberii, București

De sărbătoarea Sfântului Andrei, pe 30.11.2017, corul EVLOGHIA, a participat cu emoție și dăruire la slujbele oficiate, cu ocazia hramului, la biserica Sfântul Andrei, din cartierul Drumul Taberii, București. 

Potrivit tradiției, teologilor și istoricilor,  Sfântul Apostol  Andrei a  fost  primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci. În Istoria bisericească, Eusebiu de Cezareea (+ 339/340) afirma: “Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicii lor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. Dupa tradiție, lui Toma i-au cazut sorții sa mearga în Parția, lui Andrei în Sciția, lui Ioan în Asia”. Calendarul gotic (sec. al IV-lea) și Martirologiile istorice occidentale (sec. VIII-IX) susțin și ele ipoteza misiunii Sfântului Andrei în Sciția. Tradiția că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciți a fost reluată și de alți scriitori bisericești. De exemplu, călugarul Epifanie (sec. VIII), în “Viața Sfântului Apostol Andrei”, afirma că între popoarele evanghelizate de el se numărau si sciții. Sinaxarul Bisericii constantinopolitane menționează că Andrei “a predicat în Pont, Tracia și Sciția”. După un alt izvor, păstrat în același Sinaxar, Sfântul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos sau Odessos (Varna de azi), pe ucenicul său Amplias, pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an la 30 octombrie. Probabil este Amplias cel amintit de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani (16, 8). Prezența colindelor, legendelor, obiceiurilor din Dobrogea, închinate Sfântului Andrei, întăresc credința că acesta a vestit Evanghelia lui Hristos în țara noastră.

Urmând îndemnul evanghelic “CASA MEA, CASĂ DE RUGĂCIUNE SE VA CHEMA LA TOATE POPOARELE” (Mc. 11, 17) creștinii din această zonă, cu ajutorul Sfintei Treimi, au ridicat cu dor și osteneală acest Sfânt Locaș, consacrându-l apostolului românilor, Sfântul Andrei.
Așa cum arată istoria, Cartierul “Drumul Taberei” zona Aleea Parva, s-a construit în anii comunismului 1960-1980, după o concepție atee, fără Biserici. După eliberarea de comunism prin Revoluția din 22 Decembrie 1989, clerul și credincioșii au pornit la construirea de noi Biserici, conform tradiției și necesității vieții lor spirituale. În 27 August 1993, Consiliul Municipal București punea la dispoziția Arhiepiscopiei București în sectoarele 3 și 6, 6 terenuri pentru construirea de noi Biserici. În Mai 1998 P.F. PATRIARH TEOCTIST dă binecuvântare preotului NICOLAE POPESCU, transferat de la Alba – Iulia, pentru construirea noii Biserici pe terenul de 2600 m de pe Aleea Parva nr. 1. Astfel e adusă de la Alba – Iulia o Capelă din lemn la căreia i se mai adaugă turnul clopotniței. În anul 2001, toamna, după obținerea aprobărilor legale, s-a început, construcția noii Biserici. Planul Bisericii este conform tradiției Creștine Ortodoxe, cu mici modificări, plan executat mai întâi în Alba – Iulia la Biserica “Sfânta Ecaterina” sub conducerea Preotului Paroh Popescu Nicolae. În anul 2000 Dl. ing. Constantin Rusca, arhitect Datcu Florian, proiectant Crișan Ioan au terminat proiectul Bisericii. La 1 Martie 2001 e numit în Parohie și al 2-lea Preot Corneanu Sorin, transferat tot de la Alba- Iulia. La 30 Noiembrie 2007, de hram, s-a facut Binecuvântarea Bisericii pentru slujirea în ea, de către P.S. Sebastian Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Între anii 2001-2010 s-a construit Biserica cu cupole, balcoane, altar, naos, pronaos și pridvor după modelul Catedralei “Sfânta Sofia” din Constantinopol. În prezent se lucrează la pictarea Bisericii (cca. 3500mp). Din anul 2010 este numit ca Preot Paroh, Părintele CORNEANU ILIAN SORIN. Biserica s-a construit în principal cu donațiile credincioșilor la care s-au adăugat diferite sponsorizări și ajutoare financiare de la Primăria Sectorului 6, București. La Biserica “Sfântul Andrei” s-a încercat prin construcție să se folosească și spațiul pe verticală prin balcoane și totodată să fie sprijiniți pereții exteriori nu prin contraforți, ca la vechile Biserici, ci prin stâlpii interiori de la balcoane, legați prin placa de beton armat de zidul exterior. Biserica are, întâmplător, lungimea Templului din Ierusalim 30m, lățimea, 20m și înălțimea 25m și pot încăpea în ea până la 3000 de credincioși. În anul 2008 s-a construit Casa Pastoral – Culturală sub conducerea Preotului Corneanu Ilian Sorin. În anul 2012 s-a încheiat un parteneriat între Biserica Sfântul Andrei și Serviciul Social al Primăriei sectorului 6 pentru înființarea unei grădinițe sociale în parohie. Grădinița găzduiește 120 de copii proveniți din medii sociale defavorizate. În 2012 a fost numit la parohie Părintele BĂNUȚĂ NICOLAE iar în 2013 a fost numit și parohie Părintele BURLACU MIHAI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free MP3 Downloads Descarca de pe YouTube in Mp3 Youtube to Mp3 YouTube Mp3 Download Trilulilu Download YouTube Downloader